Engagerad ekonomi- & redovisningskonsult i Göteborg

Ordning och reda i företagets ekonomi och en uppdaterad redovisning ger de bästa förutsättningarna för att fatta rätt beslut.

– Jag arbetar sedan flera år inom ekonomi, redovisning och controlling i både mindre och större företag och har utbildning från universitet och högskola i Göteborg samt Wien i Österrike.
Marianne Boström

Redovisning

Mångårig erfarenhet av löpande bokföring och att ha god ordning och avstämda siffror ger goda förutsättningar för att fatta bra beslut och det önskade av företagandet.

Periodbokslut & uppföljning

Har företaget resurser för den löpande ekonomiadministrationen men önskar hjälp med avstämning och uppföljning, t ex månadsvis samt ett stöd vid frågor i den vardagliga driften är Marbosella ett effektivt stöd.

Årsbokslut, årsredovisning & inkomstdeklaration

Klarar ni den löpande bokföringen men vill ha hjälp med årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration gör Marbosella de delar ni behöver hjälp med.

Rådgivning

Har ni funderingar runt företagandet och beskattningen av fåmansföretag och dess ägare kan Marbosella ge vägledning.

Budget/Prognos

Med stor erfarenhet av budget- och prognosarbete kan Marbosella ge er konkret stöd för att få underlag att fatta beslut utifrån och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.

Starta/avsluta bolag

Är ni i begrepp att starta upp ett företag eller är det dags att avsluta företagandet hjälper Marbosella er med att göra detta på ett smidigt sätt.

Interimsuppdrag / Enstaka uppdrag

Har företaget behov av en tidsbegränsad hjälp kan Marbosella vara bryggan tills en långsiktig lösning är på plats. Finns det behov av engånskaraktär inom ekonomiadministrationen har Marbosella en bred kunskap.

Hjälp till redovisnings- & revisionsbyråer vid toppar

Som tidigare delägare i redovisningsbyrå kan Marianne Boström hjälpa till vid tillfälliga toppar eller särskilda behov.

När kan Marbosella hjälpa till?

Marbosella erbjuder både löpande tjänster, interimsuppdrag och insatser vid särskilda behov. Marbosella har bred kunskap inom ekonomiadministration och utvidgade ärenden runt den. 

Hög språkkompetens och erfarenhet av upprättande av skrivelser finns.

Står ni inför förändringar?

Är ert företag i behov av byte av programvara för redovisningen eller en eventuell försäljning/starta nytt bolag är det exempel på när Marbosella blir en effektiv resurs att sätta in.

Ligger ni efter?

Har redovisningen blivit släpande pga sjukdom eller annan händelse kan Marbosella snabbt få en överblick av det akuta behovet för att komma ikapp.

Står bolaget inför en skatterevision?

Låt Marbosella hjälpa till med att ta fram efterfrågade underlag i tid inför revisionen.

Misstänker ni att det inte gått rätt till?

Finns anledning att misstänka att att redovisningen inte sköts på ett korrekt sätt kan Marbosella sätta sig in i rutinerna och göra en första granskning.